Cel­le

C

Kroppen 3 - - Fra A Til Å I Menneskekroppen -

Der er fo­re­lø­big iden­ti­fi­ce­ret om­kring 200 for­skel­li­ge ty­per af cel­ler i krop­pen. Og hver af dem har de­res egen sær­li­ge op­ga­ve at ud­fø­re. Al­le cel­ler har en cel­le­mem­bran, alt­så en hin­de, og in­de i cel­len fly­der for­skel­li­ge cel­le­or­ga­nel­ler, en­zy­mer og an­dre små par­tik­ler rundt i en cel­le­væ­ske kal­det cyto­sol. Al­le cel­ler i men­ne­sket, med und­ta­gel­se af de rø­de blod­le­ge­mer, har og­så en ker­ne.

Cel­ler­ne har og­så en slags ske­let af rør og pro­te­in­t­rå­de. Ske­let­tet er be­væ­ge­ligt og kan stræk­ke sig og æn­dre form ef­ter om­gi­vel­ser­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.