Hjer­nen

h

Kroppen 3 - - Fra A Til Å I Menneskekroppen -

Hjer­nen er ik­ke ba­re den mest kom­pli­ce­re­de kon­struk­tion i men­ne­ske­krop­pen, den er og­så den mest kom­pli­ce­re­de kon­struk­tion i he­le det kend­te uni­vers. Hjer­nen be­står af ca. 86 mil­li­ar­der ner­ve­cel­ler, og hver af dem dan­ner hund­re­del­ler til­med tu­sind­vis af for­bin­del­ser til de an­dre om­kring­lig­gen­de cel­ler.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.