Æsku­lap

æ

Kroppen 3 - - Fra A Til Å I Menneskekroppen -

Æsku­lap-be­teg­nel­sen stam­mer fra As­k­lepi­os, læ­ge­g­u­den i den græ­ske myto­lo­gi. Han var søn af Apol­lon og lær­te læge­kunst af fa­bel­dy­ret Chiron. Han er som re­gel af­bil­det med skæg og bæ­ren­de på en stok med en slan­ge, der snor sig om­kring den. Kul­ten om­kring As­k­lepi­os blom­stre­de igen­nem he­le ro­mer­ti­den.

Mer­kur­sta­ven, en kort stav med vin­ger, der om­s­lyn­ges af to slan­ger, er et kendt sym­bol på gu­der­ne Mer­kur/her­mes, men er og­så ble­vet an­ta­get som et mo­der­ne sym­bol på me­di­cin i en­kel­te de­le af ver­den, må­ske i fejl­ag­tig tro på, at den er knyt­tet til As­k­lepi­os.

»Kul­ten om­kring As­k­lepi­os blom­stre­de igen­nem he­le ro­mer­ti­den«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.