Ødem

ø

Kroppen 3 - - Fra A Til Å I Menneskekroppen -

Al­le væ­ske­an­sam­lin­ger i krop­pen kal­des for øde­mer. Man skel­ner mel­lem ve­nøst ødem, lym­feø­dem og lipø­dem. Ve­nø­se øde­mer er hæ­vel­ser på an­k­ler og fød­der. De skyl­des, at de små klap­per i ve­ner­ne, der hjæl­per blo­det til­ba­ge til hjer­tet fra fød­der­ne, ik­ke vir­ker, som de skal. Lym­feø­de­mer er hæ­vel­ser, som skyl­des op­ho­bet lym­fe­væ­ske. De kan op­stå over he­le krop­pen, men ses hyp­pigst i ar­me og ben. Lipø­de­mer er om­trent det sam­me som lym­feø­de­mer, men op­træ­der sym­me­trisk i krop­pen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.