Åreknu­der

å

Kroppen 3 - - Fra A Til Å I Menneskekroppen -

Åreknu­der skyl­des of­te et svigt i klap­per­ne (ven­ti­ler­ne) i de yder­ste blodå­rer i be­ne­ne og ram­mer bå­de mænd og kvin­der. Un­der gravi­di­tet kan kvin­der og­så få åreknu­der på skam­læ­ber­ne, men i de fle­ste til­fæl­de for­svin­der de igen ef­ter føds­len. På sam­me må­de kan mænd få åreknu­der på pun­gen, no­get som ram­mer 10-20 % af al­le mænd. Man­ge væl­ger at få fjer­net åreknu­der af æste­ti­ske grun­de.

Fak­ta om åreknu­der

· Du kan bru­ge hø­je hæ­le og sid­de med be­ne­ne over kors uden at få åreknu­der

· 30 % af al­le over 30 år har åreknu­der

· Li­ge så man­ge mænd som kvin­der har åreknu­der

· Dyr, der går på fi­re ben, får ik­ke åreknu­der

· Du bør bru­ge støt­te­strøm­per, når du skal fly­ve langt, selv om du er ope­re­ret for åreknu­der

· 85 % af al­le over 60 år har spræng­te blod­kar på be­ne­ne

· Har du kløe og ek­sem på din læg/an­kel, bør du bli­ve un­der­søgt for åreknu­der

· Mo­der­ne be­hand­ling for åreknu­der kræ­ver ik­ke sy­ge­mel­ding.

Kil­de: Åreknu­te­eks­per­te­ne SVC

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.