Hjer­te­cy­klus­sen

Kroppen 3 - - Anatomi -

Hver ene­ste hjer­teslag er re­sul­ta­tet af en ræk­ke af­stem­te trin.

Høj­re atri­um Oxy­gen­fat­tigt blod fra re­sten af krop­pen kom­mer ind ikam­me­ret via øv­re og ned­re hul­ve­ne. Ven­stre atri­um Oxy­gen­rigt blod fø­res fra lun­ger­ne via lun­ge­pulsår­en og strøm­mer ind i kam­me­ret. Di­a­sto­le Hjer­temus­k­ler­ne hvi­ler, så blo­det frit kan strøm

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.