Sådan dan hæn­ger­hæn­ge det sam­men

Kroppen 3 - - Anatomi -

Ka­pil­læ­rer­ne er de bit­tes­må blod­kar, der for­bin­der de mind­ste ar­te­ri­er (ar­te­ri­o­ler) og ve­ner (veno­ler). Årer­ne er kun én cel­le tyk­ke, så her er det ide­el­le sted for ud­veks­ling af stof­fer med væ­vet om­kring. Rø­de blod­cel­ler (rø­de blod­le­ge­mer) i dis­se årer fø­rer vand, oxy­gen, kul­dioxid, næ­rings­stof­fer, af­fald og og­så var­me. Ef­ter­som dis­se årer kun er én cel­le tyk­ke, må blod­cel­ler­ne føl­ge ef­ter hin­an­den for at kom­me igen­nem.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.