Det to­del­te hjer­te

Kroppen 3 - - Vidste Du At? -

Men­ne­ske­hjer­tet er en dob­belt pum­pe, så blod­kredslø­bet har to si­der. Ven­stre si­de af hjer­tet pum­per oxy­gen- og næ­rings­rigt blod til hjer­nen, vi­ta­le or­ga­ner og an­dre kro­p­svæv (det sy­ste­mi­ske kredsløb). Høj­re hjer­tesi­de pum­per blod med lidt til­ba­ge­væ­ren­de oxy­gen til lun­ger­ne, så det kan op­ta­ge nye oxy­gen­mo­le­ky­ler og bli­ve gen­brugt (lun­ge­kredslø­bet).

»Plas­ma trans­por­te­rer al­le slags cel­le­ty­per«

Ar­te­ri­er Al­le ar­te­ri­er fø­rer blod væk fra hjer­tet. De trans­por­te­rer oxy­gen­rigt blod, med und­ta­gel­se af lun­gear­te­ri­en, som fø­rer oxy­gen­fat­tigt blod til lun­ger­ne. Lun­ger­ne I lun­ger­ne bli­ver kul­dioxid fjer­net fra krop­pen og ud­veks­let med frisk oxy­gen fra lu

HO­VED OG AR­ME NY­RE LE­VER HJER­TE LUN­GE LUN­GE OVER­KROP OG BEN

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.