Sådan fo­re­går en ny­re­trans­plan­ta­tion

Kroppen 3 - - Anatomi -

At trans­plan­te­re en ny­re kræ­ver en uhyg­ge­lig grad af for­sig­tig­hed og præ­ci­sion. Før­ste skridt er at hen­te do­nor-ny­ren, og her­ef­ter er det et kapløb med ti­den at få den trans­plan­te­ret i mod­ta­ge­ren. Når hjer­ne­dø­de do­no­rer over­fø­res til ope­ra­tions­stu­en, bli­ver de be­hand­let med sam­me om­sorg og respekt, som var de al­min­de­li­ge pa­tien­ter. Når der er gi­vet samtyk­ke om fle­re or­ga­ner, skæ­rer kirur­gen do­noren op fra top­pen af bryst­kas­sen til bun­den af bæk­ke­net. Hjer­tet og lun­ger fjer­nes først, ef­ter­fulgt af or­ga­ner­ne i bu­gen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.