Ma­ve­sæk­ken

Ma­ve­sæk­ken er et af de vig­tig­ste or­ga­ner i for­dø­jel­ses­sy­ste­met.

Kroppen 3 - - Vidste Du At? -

Ma­ve­sæk­kens funk­tion er ned­bry­de mad til enk­le mo­le­ky­ler, in­den det be­væ­ger sig ind i tynd­tar­men, hvor næ­rings­stof­fer­ne ab­sor­be­res. Or­ga­net be­står fak­tisk af fi­re ad­skil­te de­le, som al­le har for­skel­li­ge funk­tio­ner. Den øver­ste del er ma­vemun­den, hvor ma­den først bli­ver lag­ret ef­ter at ha­ve pas­se­ret gen­nem spi­se­rø­ret. Til ven­stre for den lig­ger den bre­de­ste del, som kal­des for ma­ve­kup­len. Her blan­des ma­den med ma­ve­sy­re og ned­bry­des til enk­le­re mo­le­ky­ler. Al­ler­ne­derst bli­ver ma­ve­sæk­ken til po­rt­ne­ren, som fø­rer mo­le­ky­ler­ne vi­de­re ind i tolv­fin­gertar­men og tynd­tar­men.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.