Dø­de­li­ge bak­te­ri­er

Kroppen 3 - - Kroppen I Arbejde -

De far­lig­ste bak­te­ri­er kan spre­de sig hur­tigt, for­år­sa­ge al­vor­lig syg­dom el­ler er re­si­sten­te over for an­ti­bi­o­ti­ka. En­kel­te stam­mer be­sid­der al­le dis­se egen­ska­ber!

Strep­tokok A In­fek­tio­ner for­år­sa­get af den­ne bak­te­rie er som re­gel mil­de, men i en­kel­te til­fæl­de kan den væ­re far­lig. Bak­te­ri­en in­fi­ce­rer væv og øde­læg­ger det. E. co­li Som re­gel le­ver den­ne bak­te­rie fre­de­ligt i tar­men, men nog­le stam­mer kan for­år­sa­ge...

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.