Au­toim­mu­ne syg­dom­me gdom­me kan ram­me he­le krop­pen

Der fin­des fle­re end 80 syg­dom­me, som skyl­des, at krop­pens eget for­svar går til an­greb på vo­res eg­ne cel­ler. Her er nog­le af de hyp­pig­ste.

Kroppen 3 - - Kroppen I Arbejde -

Man­ge lig­he­der mel­lem al­ler­gi­er og au­toim­mu­ne syg­dom­me

Bå­de al­ler­gi­er og au­toim­mu­ne syg­dom­me skyl­des, at immunforsvaret re­a­ge­rer for­kert. Ved au­toim­mu­ne syg­dom­me er det krop­pens eg­ne cel­ler, der an­gri­ber. Ek­sem­pel­vis er det cel­ler, der pro­du­ce­rer in­sulin, der bli­ver øde­lagt ved ty­pe 1-di­a­be­tes. Ved al­ler­gi er det uska­de­li­ge ude­frakom­men­de stof­fer, f.eks. po­l­len, der an­gri­ber immunforsvaret og gi­ver dig lø­ben­de næ­se el­ler rø­de øj­ne.

Cøli­aki har en ræk­ke fæl­les­træk med bå­de au­toim­mu­ne syg­dom­me og al­ler­gi­er. Der­for eg­ner den­ne li­del­se sig godt som mo­del, når der skal le­des ef­ter fæl­les­træk mel­lem syg­dom­me­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.