Sådan vir­ker in­sulin

Kroppen 3 - - Kroppen I Arbejde -

Suk­ker, som i sin enk­le­ste form er gluko­se, er en ener­gikil­de for krop­pens cel­ler. Det be­væ­ger sig ind i cel­ler­ne, når hor­monet in­sulin gi­ver be­sked om det. Når blod­suk­ker­ni­veau­et sti­ger ef­ter et må­l­tid, fri­gi­ves der in­sulin fra bugs­pyt­kir­t­len til blod­strøm­men. Det fun­ge­rer som en nøg­le, der lå­ser op og åb­ner gluko­se-ka­na­ler på cel­le­over­fla­den, så gluko­sen kan kom­me ind. Når der ik­ke er nok in­sulin i blo­det, el­ler cel­ler­ne ik­ke re­a­ge­rer, byg­ger suk­ker­ni­veau­et i blo­det sig op og fø­rer til hy­perg­lykæ­mi. Når blod­suk­ke­ret mod­sat bli­ver for lavt, kal­der man det hypog­lykæ­mi.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.