Blad­sel­le­ri gi­ver un­der­skud af kal­o­ri­er

Kroppen 3 - - Nysgerrig? -

Blad­sel­le­ri er po­pu­lært som slan­kemad, for­di den har et lavt kal­o­ri­e­ind­hold. Men det er en myte, at det kræ­ver me­re ener­gi at for­dø­je sel­le­ri, end det til­fø­rer krop­pen. Sel­le­ri­en er sprød, vand­hol­dig og fuld af fi­bre. I én sel­le­ri­stilk er der kun om­kring 10 kal­o­ri­er, men iføl­ge er­næ­rings­eks­per­ter er den ener­gi, du for­bræn­der, når du tyg­ger, for­dø­jer og skil­ler dig af med den, kun en fem­te­del af det. Iføl­ge en un­der­sø­ge om ener­gi­for­brug ved tyg­ning af tyg­ge­gum­mi skal du fak­tisk tyg­ge sel­le­ri­en i én ti­me for at for­bræn­de li­ge så man­ge kal­o­ri­er, som den in­de­hol­der.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.