Qu­adri­ceps

q

Kroppen 3 - - Fra A Til Å I Menneskekroppen -

Der fin­des ik­ke man­ge kro­p­s­de­le, der be­gyn­der med bog­sta­vet q, men det­te bundt af fi­re mus­k­ler i lå­ret er vig­tigt. Qu­adri­ceps er krop­pens stør­ste mu­skel. Den for­bin­der bæk­ke­net og lå­ret til knæ­et og skin­ne­be­net. Qu­adri­ceps bru­ges til at ud­fø­re knæ­ets stræk­ke­be­væ­gel­se og kal­des og­så for »den fi­re­ho­ve­de­de knæ­stræk­ker«.

»Der fin­des ik­ke man­ge kro­p­s­de­le, der be­gyn­der med bog­sta­vet q«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.