BUF­FA­LO BILLS

NFL Magasinet - - AFC EAST -

In­de i New York vil de ik­ke væ­re ved, at 2017 pri­mært hand­ler om at byg­ge hol­det frem mod 2018 og næ­ste års draft, men det vir­ker man ik­ke ban­ge for at er­ken­de i Buf­fa­lo, hvor Ca­ro­li­na-folkene Se­an Mc­der­mott og Bran­don Be­a­ne er ved at ryd­de ud, uden at man er nå­et i bund i ud­rens­nin­gen af spil­le­re på for sto­re kon­trak­ter i for­hold til de­res nu­væ­ren­de og frem­ti­di­ge ni­veau. For­nuf­tig om­struk­tu­re­ring af Tyrod Tay­l­ors af­ta­le gi­ver mu­lig­he­den for at se hin­an­den an et år til. Ta­be­ne af Stephon Gilmore og Mi­ke Gil­lis­lee (sidst­nævn­te for­di Bills sat­te en alt for lav ten­der på) til Pa­tri­ots træk­ker al­vor­ligt ned – at sidst­nævn­te nu træk­ker i Pa­tri­ots-uni­for­men var med­vir­ken­de til, at Doug Wha­ley og al­le scouts blev fy­ret umid­del­bart ef­ter draf­ten.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.