DE 3 STJER­NER

NFL Magasinet - - AFC EAST -

Juli­an Edel­man, WR

I ken­der alt til de to su­per­stjer­ner Bra­dy og Gron­kowski, der er NFL’S bed­ste på QB og TE. Edel­man må væ­re i spil til at væ­re NFL’S stør­ste figh­ter ef­ter at ha­ve spil­let cor­ner­ba­ck i de før­ste år af kar­ri­e­ren i New Eng­land for at be­va­re sin plads på ro­ster. Sik­ker­heds­ven­til i slot­ten for Bra­dy.

Na­te Sol­der, OT

Be­skyt­ter Tom Bra­dys blind si­de fra left ta­ck­le og er en sol­dat i Pa­tri­ots’ støb­ning. Kæm­pe­de sig til­ba­ge ef­ter en al­vor­lig ska­de i 2015 og spil­le­de et sublimt 2016, før han i Su­per Bowl blev lø­bet over en­de af Falcons’ pass rush i 1. halv­leg og rej­ste sig sam­men med Bra­dy ef­ter pau­sen.

De­vin Mc­cour­ty, S

Che­fen i Pa­tri­ots’ frem­ra­gen­de secon­dary og en le­der på Pa­tri­ots’ de­fen­se så­vel som en af NFL’S bed­ste run stop­pe­re. Flek­si­bel, me­strer al­le aspek­ter i en secon­dary, in­klu­siv at hjæl­pe til som cor­ner, og di­ri­ge­rer for­sva­ret.

JULI­AN EDEL­MAN Fo­to: To­ny Gu­ti­er­rez/ Ritzau

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.