TEN­NES­SEE TI­TANS

NFL Magasinet - - AFC SOUTH -

Marcus Ma­ri­o­ta må ha­ve væ­ret glad, da han så årets draft, for klub­ben be­slut­te­de at gi­ve ham nye vå­ben at ka­ste til. Rook­ie Corey Da­vis lig­ner et nyt fa­vo­rit­mål for Ma­ri­o­ta, der – når han bli­ver klar, ef­ter han bræk­ke­de be­net i de­cem­ber – har al­le mu­lig­he­der for at le­de Ti­tans til en sejr i di­vi­sio­nen. I for­sva­ret for­stær­kes bag­kæ­den med et an­det førster­un­de valg fra draf­ten, cor­ner­ba­ck Adoree’ Ja­ck­son samt Lo­gan Ry­an, der i sin gen­nem­brud­s­sæ­son blev me­ster med New Eng­land Pa­tri­ots. Sidst bør næv­nes sa­fe­ty Jo­nat­han Cypri­en, der er kom­met til fra di­vi­sions­ri­va­ler­ne fra Jagu­ars.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.