HOU­STON TE­XANS

NFL Magasinet - - AFC SOUTH -

Det stør­ste spørgs­mål i of­f­sea­son var, hvor­dan Hou­ston Te­xans vil­le hånd­te­re ud­skift­nin­gen på quar­ter­ba­ck. Det stod hur­tigt klart, at Bro­ck Oswei­ler blev ski­bet vi­de­re, og i draf­ten sat­se­de Te­xans stort ved at tra­de op og hen­te Des­haun Wat­son til at ta­ge kam­pen op mod Tom Sa­va­ge. Hvis de nu er lyk­ke­des med at fin­de en stjer­ne bag cen­ter, så fortje­ner de en hø­je­re ka­rak­ter, men hvis ik­ke, har de mi­stet bå­de før­ste- og an­den­run­de valg i næ­ste års draft i for­sø­get. Det bli­ver og­så in­ter­es­sant at se, hvor stort ta­bet af cor­ner­ba­ck A.J. Bouye og sa­fe­ty Qu­in­tin Demps bli­ver.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.