DE­FEN­SE

NFL Magasinet - - AFC SOUTH -

Ti­tans var su­veræ­ne mod lø­bet i for­ri­ge sæ­son, og den le­gen­da­ri­ske de­fen­si­ve ko­or­di­na­tor Di­ck Le­beau har bragt sin ag­gres­si­ve for­svars­stil med sig til Ti­tans. De for­re­ste syv i for­sva­ret med Jurrell Casey, Daquan Jo­nes, Bri­an Orakpo og Der­ri­ck Mor­gan spil­le­de op til ni­veau, mens det kneb lidt me­re i ka­ste­an­gre­bet. For at styr­ke sa­ck-ind­sat­sen på den mod­sat­te si­de af Orakpo har klub­ben hen­tet Erik Wal­den i Colts, der la­ve­de 11 sa­cks i for­ri­ge sæ­son, og i bag­kæ­den er Lo­gan Ry­an og Jo­h­nat­han Cypri­en hen­tet ind for at le­ve­re hen­holds­vis tur­novers og tæsk.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.