DE­FEN­SE

NFL Magasinet - - AFC SOUTH -

Det be­gyn­der at lig­ne et yderst slag­kraf­tigt for­svar i Ja­ck­son­vil­le. Ca­lais Camp­bell er en glim­ren­de til­fø­jel­se til linj­en, og brin­ger des­u­den ru­ti­ne ind på et ungt for­svar. Det bli­ver me­get in­ter­es­sant at se Camp­bell og Malik Ja­ck­son på sam­me linje. Der­u­d­over byt­ter Jagu­ars Prin­ce Amuka­ma­ra og Jo­h­nat­han Cypri­en ud med A.J. Bouye og Bar­ry Church. Med un­ge ta­len­ter som Ja­len Ram­sey, Myles Ja­ck og Yan­ni­ck Ngakoue samt etab­le­re­de spil­le­re som Tel­vin Smith, Paul Po­slusz­ny og Tas­haun Gip­son ser det rig­tig loven­de ud for jagu­a­rer­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.