HUNDENE FRA PHILLY

NFL Magasinet - - Indhold - Tekst: Tro­els Ba­ger Thø­ger­sen

Phila­delp­hia Eag­les vandt i fe­bru­ar klub­bens før­ste Su­per Bowl. For­ud for sæ­so­nen hav­de book­ma­ker­ne for­ven­tet, at Eag­les vil­le slut­te med et record om­kring 8-8, mens vi i Nfl-ma­ga­si­net 2017 så­mænd spå­e­de Eag­les til at slut­te sidst i NFC East. Så­dan gik det som be­kendt ik­ke. Eag­les klik­ke­de un­der Doug Pe­der­son, og da Car­son Wentz røg ud i slut­nin­gen af grund­spil­let med et over­re­vet kors­bånd i knæ­et, fik den tid­li­ge­re quar­ter­ba­ck-co­ach Pe­der­son sam­men med træ­ner­tea­met og of­fen­se til­pas­set tak­tik­ken til ba­ck­up Ni­ck Fo­les.

Kønt var det ik­ke i en ju­le-sejr på 19-10 over Oakland, og hel­ler ik­ke i et 0-6-ne­der­lag med re­ser­ver­ne til Cow­boys i den sid­ste, me­nings­lø­se grund­spilskamp, og det var sa­fe­ty first i Di­vi­sio­nal Ro­und mod At­lan­ta Falcons, hvor Fo­les com­ple­te­de 23 af 30 kast men ik­ke ka­ste­de et ene­ste tou­ch­down.

Så var of­fen­se og Ni­ck Fo­les ka­li­bre­ret, og i yd­my­gel­sen af Min­neso­ta Vikings i Con­fe­ren­ce-fi­na­len og Su­per Bowl mod New Eng­land Pa­tri­ots score­de Eag­les 79 po­int med seks ka­ste­de TD'S af Fo­les og kun én in­ter­cep­tion i Su­per Bowl lige uden for end zo­ne, hvor Eag­les-re­cei­ver Als­hon Jef­frey slog bol­den op i vej­ret i ste­det for at gri­be den.

Hun­dredt­u­sin­der stim­le­de sam­men på bou­le­var­der­ne og det cen­tra­le torv i Phila­delp­hia, da Eag­les få da­ge se­ne­re holdt sej­r­s­pa­ra­de.

Cen­ter Ja­son Kel­ce holdt en brand­ta­le, hvor han ra­se­de mod al­le dem, der hav­de tviv­let på Eag­les, bå­de før sæ­so­nen og ef­ter Car­son Wentz' knæska­de.

”Han blev sat til si­de i byg­nin­gen på et sted, hvor jeg ik­ke så ham i et år,” sag­de Kel­ce om Ge­ne­ral Ma­na­ger Howie Ro­se­man, der un­der den tid­li­ge­re He­ad Co­ach Chip Kel­ly blev de­gra­de­ret og sat til si­de, mens Kel­ly sty­re­de Eag­les' an­sæt­tel­ser.

”For to år si­den, da man tog en ny beslutning, kom han [Ro­se­man] ud der­fra som et nyt men­ne­ske. Han kom ud der­fra med et for­mål og et dri­ve, som gjor­de alt det her mu­ligt. Jeg så en an­den Howie Ro­se­man. En un­der­dog,” brø­le­de Ja­son Kel­ce for­an si­ne hen­ryk­te til­hø­re­re.

”Doug Pe­der­son. Da Doug Pe­der­son blev an­sat, blev han ran­ge­ret som den vær­ste træ­ner-an­sæt­tel­se af en mas­se for­ban­de­de ana­ly­ti­ke­re der­u­de i me­di­er­ne. I se­ne­ste of­f­sea­son var der en el­ler an­den klovn, der men­te, at han var den mindst kva­li­fi­ce­re­de af al­le træ­ne­re i NFL! Doug Pe­der­son! Man­den, der gik ef­ter den på fjer­de down i Su­per Bowl med et tri­ck play! Han spil­le­de ik­ke for at væ­re mid­del­må­dig. Han spil­le­de for at vin­de Su­per Bowl. Og det er ik­ke kun ham. Det er langt fra kun ham.”

”Ja­son Pe­ters fik at vi­de, at han var for gam­mel. Han hav­de det ik­ke læn­ge­re i sig. Før han blev ska­det, var han den al­ler­bed­ste ta­ck­le i he­le NFL. 'Big V' [Ha­la­pouli­vaa­ti Vai­tai, of­fen­si­ve ta­ck­le] fik at vi­de, han ik­ke hav­de det i sig. Ste­fen Wis­niewski var ik­ke god nok. Ja­son Kel­ce var for lil­le. La­ne Jo­hn­son kun­ne ik­ke hol­de sig fra ju­i­cen [slang for do­ping]. Bran­don Brooks hav­de angst. Car­son Wentz gik ik­ke på en Di­vi­sion I-sko­le. Ni­ck Fo­les hav­de det ik­ke. Det var jo he­le hol­det!”

”Til al­le dem, der tviv­le­de på os, til al­le dem der­u­de, der af­skrev os, som sag­de, vi ik­ke kun­ne kla­re den. Som my man Jay Ajayi sag­de det lige før mig: 'Fuck dig!'”

Klog af ska­de reg­ner eks­per­ter og book­ma­ke­re i år Phila­delp­hia Eag­les som førsteud­for­drer til New Eng­land Pa­tri­ots sam­men med Los An­ge­les Rams.

RITZAU SCAN­PIX/MITCHELL LEFF RITZAU SCAN­PIX/AA­RON P. BERNSTEIN RITZAU SCAN­PIX/MATT SLOCUM RITZAU SCAN­PIX/FRANK FRANKLIN II

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.