SU­PER BOWLVÆRTSBYEN

NFL Magasinet - - Morten Andersens Atlanta -

• At­lan­ta er ho­ved­stad i del­sta­ten Ge­or­gia i det sy­døst­li­ge hjør­ne af USA.

• By­en har 5,8 mio. ind­byg­ge­re og er USA’S ni­en­de­stør­ste by.

• Un­der bor­ger­kri­gen blev At­lan­ta i 1864 sat i brand af syd­stats­hæ­ren, in­den den ef­ter fi­re må­ne­ders be­lej­ring blev tvun­get til at for­la­de by­en. Bran­den blev udø­de­lig­gjort i ’Bor­te med blæ­sten’ i en af film­hi­sto­ri­ens mest iko­ni­ske sce­ner.

• Dr. Mar­tin Lut­her King, Jr. var bap­ti­st­præst i At­lan­ta, in­den han blev en cen­tral fi­gur i bor­ger­ret­tig­heds­be­væ­gel­sen frem til sin død i 1968.

• OL i 1996 blev af­holdt i by­en, men blev ramt af en tra­ge­die, da en bom­be dræb­te én og sår­e­de 111 i Cen­ten­ni­al Olym­pic Park.

• Co­ca-co­la og CNN har ho­ved­kvar­ter i by­en.

• Hart­s­fi­eld-ja­ck­son At­lan­ta In­ter­na­tio­nal Air­port er ver­dens trav­le­ste luft­havn må­lt på an­tal­let af fly og pas­sa­ge­rer.

• Med nav­ne som Out­kast og Lu­da­cris er by­en ble­vet kaldt for ’hip­hop­pens tyng­de­punkt’.

• Trods tre sto­re sports­hold, Falcons (ame­ri­kansk fod­bold), Bra­ves (ba­se­ball) og Hawks (ba­sket­ball), har by­en kun vun­det et tro­fæ. I 1995 vandt At­lan­ta Bra­ves Wor­ld Se­ri­es i ba­se­ball.

• Mer­ce­des-benz Sta­di­um, som blev ind­vi­et i 2017, ko­ste­de 10 mia. kr. at byg­ge og har et tag, der kan åb­nes på ot­te mi­nut­ter. Til Su­per Bowl vil der væ­re plads til godt 75.000 til­sku­e­re.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.