TRENØGLESPILLERE

NFL Magasinet - - Afc East -

SO­NY MI­CHEL, RB

For før­ste gang i 12 år valg­te ­Pa­tri­ots en run­ning ba­ck i før­ste ­run­de. Mi­chel min­der i sta­tur og stil om Al­vin Ka­ma­ra, og hans al­si­dig­hed gør ham til (end­nu) et mat­chup­ma­re­ridt for mod­stan­der­ne.

ADRI­AN CLAY­BORN, DE

Clay­born har ik­ke kun­net le­ve op til sin sta­tus som førster­un­de­valg, men hvis no­gen kan for­lø­se det po­ten­ti­a­le, han vi­ste i sid­ste sæ­son med seks sa­cks mod Dal­las Cow­boys, er det vel Bill Be­li­chi­ck.

DONT’A HIGH­TOWER, LB

Styr­man­den mis­se­de sto­re de­le af sid­ste sæ­son, og selv om for­sva­ret iføl­ge sta­ti­stik­ker­ne spil­le­de bed­re uden High­tower, er hol­dets pass rush og lø­be­for­svar klart bed­re stil­let med ham til­ba­ge.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.