MC­DA­NI­ELS' KURV

NFL Magasinet - - Afc East -

Hvis Josh Mc­da­ni­els kom­mer til at ef­ter­føl­ge Bill Be­li­chi­ck som He­ad Co­ach for Pa­tri­ots, bli­ver det ik­ke den ene­ste må­de, han kom­mer til at gå i fod­spo­re­ne på sin men­tor på. Ved at gi­ve In­di­a­na­po­lis Colts en kurv, ef­ter han var ble­vet of­fent­lig­gjort som ny træ­ner, men in­den han skrev un­der, over­gik Mc­da­ni­els nem­lig Be­li­chi­ck i kun­sten at lø­be fra et job. In­den Be­li­chi­ck over­tog Pa­tri­ots før 2000-sæ­so­nen, nå­e­de han at væ­re træ­ner for New York Jets i én dag, før han brug­te den pres­se­kon­fe­ren­ce, hvor han skul­le præ­sen­te­res, til at si­ge op.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.