LOS AN­GE­LES CH­AR­GERS

NFL Magasinet - - Afc West -

I slut­nin­gen af 2017-sæ­so­nen lig­ne­de Ch­ar­gers ik­ke et hold, der hav­de brug for man­ge for­bed­rin­ger for at sik­re suc­ces i 2018. Det har der­for hel­ler ik­ke væ­ret en spe­ci­elt ak­tiv of­f­sea­son for Los An­ge­les-mand­ska­bet, men de spil­le­re, der er kom­met til, lig­ner for­stærk­nin­ger. I free agen­cy hen­te­de man ek­sem­pel­vis den er­far­ne cen­ter Mi­ke Po­un­cey. Den stil­le free agen­cy­pe­ri­o­de blev fulgt op med en so­lid draft, hvor fle­re po­ten­ti­el­le star­te­re blev valgt, og især førs ter­un­de­val­get D erwin Ja­mes lig­ner et scoop. Ch­ar­gers-hol­det ser stærkt ud.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.