DEN­VER BRON­COS

NFL Magasinet - - Afc West -

Bron­cos var et af de hold, der skul­le bru­ge of­f­sea­son på at fin­de en ny quar­ter­ba­ck, og ham fandt man al­le­re­de i free agen­cy, da Ca­se Ke­e­num blev ud­sty­ret med en for­nuf­tig to­årig af­ta­le. Ud over at hen­te Ke­e­num gjor­de Bron­cos ik­ke me­get væ­sen af sig i free agen­cy, hvor de ene­ste an­dre næv­ne­vær­di­ge til­gan­ge er den al­dren­de høj­re ta­ck­le Ja­red Veld­he­er og den un­ge sa­fe­ty Su’a Cra­vens. I ste­det fo­ku­se­re­de man på draf­ten, hvor ge­ne­ral ma­na­ger Jo­hn Elway og kom­pag­ni for­må­e­de at sik­re et par sto­re ta­len­ter, der po­ten­ti­elt kan star­te fra dag ét. Det har alt i alt væ­ret en god of­f­sea­son for Bron­cos, der er ble­vet et bed­re hold uden at ka­ste om sig med pen­ge.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.