RODNEY HUDSON, C

NFL Magasinet - - Afc West -

Rai­ders har en bomstærk of­fen­siv linje, og det skyl­des ik­ke mindst cen­ter ­Rodney Hudson. Cen­te­ren er blandt de bed­ste i NFL og skal sam­men med de an­dre of­fen­si­ve linje­mænd sør­ge for, at Car­rs trø­je bli­ver holdt ren.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.