DE­FEN­SE

NFL Magasinet - - Afc West -

Den helt sto­re stjer­ne er Kha­lil Ma­ck, og den lu­ren­de kon­trakt­strid mel­lem ham og klub­ben kan bli­ve dyr for Rai­ders-for­sva­ret. For uden ham er det et sær­de­les stjer­ne­fat­tigt for­svar, de­fen­siv ko­or­di­na­tor Paul Gu­ent­her rå­der over. Til gen­gæld er der po­ten­ti­a­le i fle­re spil­le­re, og spil­le­re som Ga­reon Con­ley, Karl Jo­seph og Obi Me­li­fonwu kan få de­res gen­nem­brud i secon­dary­en. I mid­ten af for­sva­ret er ru­ti­ne­re­de Der­ri­ck Jo­hn­son og so­li­de Ta­hir Whi­te­he­ad kom­met til, og selv om først­nævn­te er i kar­ri­e­rens ef­ter­år, er det til­trængt hjælp til et li­ne­ba­ck­er­kor­ps, der hav­de sto­re pro­ble­mer i 2017. Der hvi­ler dog et stort pres på før­om­tal­te Ma­ck til at pres­se mod­stan­der­nes quar­ter­ba­ck, og han skal hå­be, at an­dre på den de­fen­si­ve linje kan hjæl­pe med det.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.