DE­FEN­SE

NFL Magasinet - - Afc West -

Det bli­ver ik­ke nemt at væ­re quar­ter­ba­ck, når mod­stan­de­ren hed­der Den­ver Bron­cos i 2018. He­ad Co­ach Van­ce Jo­seph og de­fen­si­ve co­or­di­na­tor Joe Woods rå­der over et af NFL’S stær­ke­ste for­svar, der bå­de bør kun­ne ram­me og in­ter­cep­te quar­ter­ba­cks. Med en pass rush-kvar­tet be­stå­en­de af Von Mil­ler, Brad­ley Chubb, Sha­ne Ray og Shaquil­le Bar­rett kan der kom­me pres på qu­ar­ter­ba­ck­en på hvert ene­ste spil, og det står pro­fi­ler som Chris Har­ris Jr., Justin Sim­mons og Brad­ley Ro­by klar til at ud­nyt­te i secon­dary­en. Der­u­d­over sør­ger en sta­bil de­fen­siv linje og en dyg­tig li­ne­ba­ck­er­duo i Bran­don Mars­hall og Todd Da­vis for, at det hel­ler ik­ke bli­ver nemt at lø­be bol­den. Bron­cos’ for­svar har po­ten­ti­a­let til at bli­ve blandt NFL’S bed­ste i 2018.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.