OF­FEN­SE

NFL Magasinet - - Afc West -

Ca­se Ke­e­num er selv­føl­ge­lig kom­met ind som den umid­del­ba­re star­ter på quar­ter­ba­ck­plad­sen, og det lig­ner en stor for­bed­ring i for­hold til de for­gang­ne års quar­ter­ba­cks. Tre­vor Sie­mi­an og kom­pag­ni har imid­ler­tid hel­ler ik­ke haft det nemt i de to se­ne­ste sæ­so­ner, hvor den of­fen­si­ve linje be­stemt ik­ke har be­skyt­tet dem godt, men den ser ef­ter­hån­den ha­bil ud. Ke­e­num har imid­ler­tid de dyg­ti­ge, om end al­dren­de, re­cei­ve­re De­maryi­us Tho­mas og Em­ma­nu­el San­ders, mens rook­i­en Court­land Sut­ton og­så kan bli­ve et vig­tigt vå­ben. I lø­be­spil­let skal De­von­tae Boo­k­er og rook­i­en Roy­ce Fre­e­man af­la­ste Ke­e­num. Det he­le står og fal­der na­tur­lig­vis med Ke­e­num, men in­gre­di­en­ser­ne er der til, at an­gre­bet bli­ver bed­re, end det har væ­ret i de for­gang­ne år.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.