DE­FEN­SE

NFL Magasinet - - Afc West -

An­gre­bet har po­ten­ti­a­let til at sæt­te man­ge po­int på tav­len, men det kan der og­så bli­ve brug for of­te. Chiefs-for­sva­ret kan nem­lig få sto­re pro­ble­mer med at stop­pe mod­stan­der­ne. Chiefs’ helt sto­re pro­blem i 2017 var at stop­pe ka­ste­spil­let, og man har for­søgt at lø­se det pro­blem ved at skif­te sto­re de­le af secon­dary­en. Der er ble­vet sagt far­vel til su­per­stjer­nen Marcus Pe­ters og Dar­rel­le Re­vis og i ste­det er Ken­dall Ful­ler og Ste­ven Nel­son kom­met ind i star­top­stil­lin­gen. Selv om først­nævn­te er en dyg­tig spil­ler, og Eric Ber­ry ven­der til­ba­ge ef­ter sin knæska­de, lig­ner det igen et pro­blem for Chiefs. Det er li­ge­le­des svært at se, hvor­dan Chiefs skal pres­se mod­stan­de­rens quar­ter­ba­ck, og Chiefs skal hå­be på, at Dee Ford gen­fin­der for­men fra 2016-sæ­so­nen og kan hjæl­pe Justin Hou­ston.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.