WAS­HIN­G­TON REDSKINS

NFL Magasinet - - Nfc East -

En­de­lig blev der sat punk­tum for Kirk Cou­sins-sa­ga­en. Ef­ter at ha­ve gi­vet qu­ar­ter­ba­ck­en fran­chi­se tag to sæ­so­ner i træk gav det ik­ke læn­ge­re me­ning at gi­ve ham den lan­ge kon­trakt, han øn­ske­de sig. I ste­det hand­le­de man sig til Alex Smith. På pa­pi­ret en op­gra­de­ring, men hvor­for gi­ve ham 71 mio. dol­lar – kun 13 mio. min­dre end det, Cou­sins fik hos Min­neso­ta Vikings – når han er fi­re år æl­dre? Og hvor­for gi­ve wi­de re­cei­ver Paul Ri­chards­on 40 mio. dol­lar, selv om han al­drig har le­vet op til sit po­ten­ti­a­le hos Se­att­le Sea­hawks? Den lem­fæl­di­ge om­gang med pen­ge­ne træk­ker ge­val­digt ned i en of­f­sea­son, der og­så bød på en al­vor­lig kors­bånds­ska­de til run­ning ba­ck Der­ri­us Gu­i­ce, der vil hol­de rook­i­en ude he­le sæ­so­nen, men til gen­gæld ba­ne­de vej­en for en af­ta­le med Adri­an Pe­ter­son.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.