TRENØGLESPILLERE

NFL Magasinet - - Nfc East -

CAR­SON WENTZ, QB

Man­ge men­te, at Wentz spil­le­de på Mvp-ni­veau i sid­ste sæ­son, in­den han rev kors­bån­det over. Jeg var ik­ke iblandt, og Ni­ck Fo­les vi­ste hvor­for. Hvor klar er Wentz – ik­ke mindst men­talt – ef­ter sin ska­de?

JOR­DAN HICKS, MLB

Og­så for­sva­ret mi­ste­de sin styr­mand, da Hicks for an­den gang på tre år blev al­vor­ligt ska­det. I 2016 vi­ste han dog, hvor god han er, når han er ska­des­fri, ved at væ­re NFL'S bed­ste li­ne­ba­ck­er imod kast.

MALCOLM JENKINS, S

Uden for ba­nen kæm­per han for ­rets­re­for­mer og ra­ce­lig­hed. På ba­nen er sa­fe­ty­en Eag­les-for­sva­rets schweizer­k­niv og blev brugt på fi­re for­skel­li­ge po­si­tio­ner i 2017 på vej­en mod sin an­den Pro Bowl.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.