TRENØGLESPILLERE

NFL Magasinet - - Nfc East -

SAQUON BARK­LEY, RB

Gi­ants har ik­ke haft en run­ning ba­ck med over 1.000 lø­bey­ards si­den 2012. Det skal draf­tens må­ske bed­ste spil­ler la­ve om på. Bark­ley ­kal­des for det stør­ste run­ning ba­ck-ta­lent si­den Adri­an Pe­ter­son.

NA­TE SOL­DER, LT

Den of­fen­si­ve linje var det øm­me punkt i sid­ste sæ­son, men er nu ble­vet re­kon­stru­e­ret med fem nye star­te­re. Tom Bra­dys tid­li­ge­re bo­dygu­ard får en ho­ved­rol­le i for­sø­get på at få en­he­den til at fun­ge­re.

ALEC OG­LE­TREE, ILB

I sid­ste sæ­son hav­de Og­le­tree pro­ble­mer med at om­stil­le sig til Rams’ 3-4-for­svar. Al­li­ge­vel valg­te Gi­ants at hand­le sig til ta­ck­le­ma­ski­nen, der frem­over skal sty­re et for­svar, der var det næstdår­lig­ste i 2017.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.