OF­FEN­SE

NFL Magasinet - - Nfc East -

Umid­del­bart lig­ner Alex Smith en ide­el quar­ter­ba­ck i Was­hin­g­tons’ sy­stem. For selv om Jay Gr­u­den er en di­scipel af West Coast-an­gre­bet, som Smith ken­der fra sin tid hos Chiefs, er han en af liga­ens bed­ste spil­de­sig­ne­re, når det gæl­der dy­be ru­ter. Og mens Gr­u­den i sid­ste sæ­son of­te kri­ti­se­re­de Kirk Cou­sins for ik­ke at væ­re ag­gres­siv nok, var in­gen bed­re til at ka­ste dybt end Alex Smith, der hav­de 16 suc­ces­ful­de kast over 31 yards, hvoraf de ot­te var for tou­ch­down. Man kan dog fryg­te, at han vil fal­de til­ba­ge til det spil, der gav ham et ry som ga­me ma­na­ger, for han sav­ner kva­li­tet om­kring sig. Den of­fen­si­ve linje er so­lid, men der er sto­re spørgs­måls­tegn om­kring wi­de re­cei­ver­ne og run­ning ba­ck-po­si­tio­nen ef­ter rook­ie-run­ning ba­ck Der­ri­us Gu­i­ce rev kors­bån­det over i pre­sea­son. Tight end Jor­dan Re­ed er god, men kan han hol­de sig ska­des­fri?

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.