CHI­CA­GO BEARS

NFL Magasinet - - Nfc North -

Den ab­so­lut vig­tig­ste op­ga­ve for Chi­ca­go Bears, in­den den kom­men­de sæ­son var at ud­sty­re hol­dets un­ge quar­ter­ba­ck, Mitchell Tru­bi­sky, med så man­ge vå­ben som mu­ligt. Den op­ga­ve er i den grad ble­vet løst. Bears har nem­lig skre­vet kon­trakt med en af NFL'S stær­ke­ste wi­de re­cei­vers Al­len Ro­bin­son, den lyn­hur­ti­ge Tay­l­or Ga­bri­el og tight end Trey Bur­ton. Ove­ni hat­ten le­ve­re­de Bears en me­get stærk draft, hvor sær­ligt de­fen­si­ven blev styr­ket – rook­ie-li­ne­ba­ck­er Roquan Smith er en kom­men­de su­per­stjer­ne. Vig­tigst af alt så har Bears sagt far­vel til he­ad co­ach Jo­hn Fox, der de se­ne­ste sæ­so­ner er gå­et i stå. Ind er kom­met Matt Nagy, der af sin tid­li­ge­re chef An­dy Reid er ble­vet kaldt den bed­ste he­ad co­ach kan­di­dat, han no­gen­sin­de har haft un­der sig.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.