DE­FEN­SE

NFL Magasinet - - Nfc North -

Med fem spil­le­re op­tog Vikings sin del af den de­fen­si­ve ro­ster på Nfc-hol­det ved sid­ste Pro Bowl. Og det er der god grund til. Med Ever­son Grif­fen og Lin­val Jo­seph på den de­fen­si­ve linje, Ant­ho­ny Barr lige bag dem og Har­ri­son Smith og Xavi­er Rho­des i hol­det secon­dary kan Vikings stil­le med spil­le­re, som til­hø­rer NFL'S ab­so­lut­te eli­te, i hver ene­ste kæ­de. Og så har vi slet ik­ke nævnt Da­ni­el­le Hun­ter, An­drew Sen­dejo og ny­er­hver­vel­sen Shel­don Ri­chards­on. Li­sten over de­fen­si­ve stjerner på Min­neso­tas ro­ster er uri­me­ligt lang, og Vikings vil og­så i den kom­men­de sæ­son stil­le med et af liga­ens bed­ste for­svar.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.