VIN­DER BLANDT DE SEJRSLØSE

NFL Magasinet - - Nfc North -

De­troit Lions har al­drig spil­let i en Su­per Bowl. Men nu har de få­et en spil­ler, som ken­der vej­en. Le­gar­ret­te Blo­unt. Run­ning ba­ck­en har vun­det tre Su­per Bowl-rin­ge med to for­skel­li­ge hold, men han var tæt på at øde­læg­ge det he­le for sig selv, in­den det star­te­de. Ef­ter et svi­gen­de ne­der­lag til Boise Sta­te slog Blo­unt en mod­stan­der ned. Hans draft­sta­tus styrt­dyk­ke­de ef­ter­føl­gen­de, og Blo­unt end­te med slet ik­ke at bli­ve draf­tet. Si­den har han dog ta­get re­van­che, og nu hå­ber Lions på, at Blo­unts Su­per Bowl-er­fa­ring bli­ver nyt­tig.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.