OF­FEN­SE

NFL Magasinet - - Nfc North -

Lø­be­an­gre­bet har i åre­vis væ­ret Lions’ stør­ste of­fen­si­ve svag­hed. Det hå­ber man, at de to run­ning ba­cks Le­gar­ret­te Blo­unt og rook­i­en Ker­ry­on Jo­hn­son sam­men med rook­ie-gu­ard Frank Rag­now kan æn­dre på. Kan de det, står Lions med et end­nu stær­ke­re of­fen­se, da man med Mat­t­hew Staf­ford ved ro­ret og de to wi­de re­cei­vers Gol­den Ta­te og Mar­vin Jo­nes har helt styr på ka­ste­spil­let. Det er dog ik­ke fra tight end po­si­tio­nen, at Lions skal for­ven­te sig det sto­re. Ef­ter fle­re skuf­fen­de sæ­so­ner har man sagt far­vel til Eric Ebron, men med Luke Will­son el­ler Mi­cha­el Ro­berts som de mest op­lag­te arv­ta­ge­re, er det ik­ke li­ge­frem en po­si­tion, der vil få mod­stan­der­ne til at ryste i buk­ser­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.