Plaza Watch Skandinavien - - Vintage -

Frå­ga säl­ja­ren/bu­ti­ken om det finns cer­ti­fi­kat, box och ål­der på kloc­kan. Det­ta är vik­tigt på re­la­tivt nya kloc­kor, för äld­re kloc­kor är dock box och pap­per ba­ra en bonus och ing­et man kan krä­va.

Frå­ga om kloc­kan va­rit på ser­vice och när.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.