AGEN­TU­REN

Plaza Watch Skandinavien - - Agenturen - TEXT JO­HAN KELL­MAN LARS­SON

– De är helt oli­ka, och kom­plet­te­rar där­för varand­ra. Victo­ri­nox är ett spor­tigt mär­ke som du kan an­vän­da till var­dags. Pris­mäs­sigt lig­ger det i mit­ten­seg­men­tet. Bau­me & Mer­ci­er är ett mer ex­klu­sivt mär­ke, i klass med Ome­ga, och an­vänds van­li­gen i li­te mer upp­kläd­da sam­man­hang. Jag själv väl­jer alltid kloc­ka ef­ter hu­mör och sin­nes­stäm­ning.

MOA 10107 Om man ska klä upp sig vä r l d s t i d s k lo c k a n i guld från en fa­vo r i t. T i d lös d es i g n kom b i n e r at me d e x k l u s i va m at e r i a l som s a f i r g l a s g ö r at t d e n s t i c k e r u t.

(4 4 m m) så är den här

Newspapers in Swedish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.