PHILIP KARL­BERG

FO­TO­GRAF

Plaza Watch Skandinavien - - Medarbetare -

Philip Karl­berg har fo­to­gra­fe­rat pro­fes­sio­nellt i över 15 år. Han plå­tar för Swa­rov­ski, Marc O'Po­lo, Vol­vo och tid­ning­ar som Vo­gue, Are­na och Tusch och gör gär­na kre­a­ti­va stilleben, vil­ket är pre­cis det han ta­git sig an i det här num­ret av Pla­za Watch (Hap­py Hour, si­dor­na 80–89 plus om­slag).

– Kloc­kan 03.00 en natt, kom jag äntligen på den här idén. Drin­kar är alltid snyggt och man be­hö­ver ju en kloc­ka för att ve­ta när det är hap­py hour. Så där satt den, och jag kun­de äntligen som­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.