Var­för kom kloc­kan till?

Plaza Watch Skandinavien - - Montblanc -

– Det är en del av La Mont­re Her­mès stra­te­gi, i vårt för­sök att växa in­om kloc­k­in­du­strin och gå mot väl­digt tek­niskt avan­ce­ra­de kloc­kor. Vi har alltid ve­lat ha en tourbillon-kloc­ka och dess­utom en skräd­dar­sydd så­dan som är spe­ci­ell för Her­mès. Vi tog den tid vi be­höv­de för att kom­ma på hur vi skul­le gö­ra vår egen tourbillon ”the Her­mès way”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.