Hur många ex­em­plar har be­ställts?

Plaza Watch Skandinavien - - Montblanc -

– De har dis­po­ne­rats till oli­ka Her­mès-bu­ti­ker runt om i världen, och vi har fått be­tyd­ligt fler be­ställ­ning­ar än vi har till­gäng­li­ga kloc­kor. 20 styc­ken kom­mer att le­ve­re­ras till bu­ti­ker­na i år, och res­ten näs­ta år. Det tar en vec­ka för ur­ma­kar­na ba­ra att till­ver­ka tourbillon-funk­tio­nen, och un­ge­fär åt­ta tim­mar går åt till att po­le­ra bron. To­talt tar det mer än två vec­kor att fär­dig­stäl­la he­la kloc­kan. Allt görs för hand.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.