PRIS­MA PRIS­MA PRIS­MA

Plaza Watch Skandinavien - - INNEHÅLL - FO­TO MI­ERS­WA-KLUS­KA

En nä­ra titt på någ­ra av de mest spek­ta­ku­lä­ra kloc­kor­na, allt un­der ett pris­ma­tiskt ljus på en bak­grund av geo­met­ris­ka for­mer.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.