Josh Sims

JOUR­NA­LIST

Plaza Watch Skandinavien - - Medarbetare -

Josh Sims är en Lon­don­ba­se­rad fri­lans­skri­bent och re­dak­tör som de­lar sin kun­skap med tid­ning­ar som Fi­nan­ci­al Ti­mes, Ti­mes och Wall­pa­per bland and­ra. Han har även för­fat­tat fler­ta­let böc­ker om stil för män och va­rit re­dak­tör för den kom­man­de boken Aston Mar­tin: 100 ye­ars.

– Nu när jag är i me­del­ål­dern har jag dessvär­re kom­mit fram till att det i själ­va ver­ket in­te är ti­den som går snab­ba­re när man blir äld­re ... man blir ba­ra lång­sam­ma­re i för­hål­lan­de till allt runt om­kring en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.