1. Lon­gi­nes

Plaza Watch Skandinavien - - Aktuellt I Montern -

Vi har al­la sett vär­den på mi­li­tärkloc­kor från mär­ken som Panerai och Rolex gå mot stra­to­sfä­ris­ka höj­der. Lon­gi­nes ver­kar ha hal­kat ef­ter, trots att de har en minst li­ka rik histo­ria av mi­li­tärkloc­kor. Men det tycks änd­ra sig nu för de­ras un­der­vär­de­ra­de ra­ri­te­ter – så även för den­na här­li­ga Big in­di­an (re­fe­rens 6111-2) från 1950.

Kloc­kan fick nam­net dels för sin enor­ma 44 mm-bo­ett, dels för att det var en av få kloc­kor att till­de­las mi­li­tä­rer på flyg­va­pen­ba­sen i Ava­dis, nä­ra Madras (nu­me­ra Chen­nai). Knappt tio styc­ken har sålts på se­na­re år, så det här ex­em­pla­ret kan ha va­rit ett kap.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.