38

Plaza Watch Skandinavien - - Omega Speedmaster -

Nu i år släpps en ny kol­lek­tion: Speedmaster 38 mm. OME­GA:s nya an­das av bå­de då, nu och imor­gon – och kol­lek­tio­nen är på många sätt en sum­me­ring av de 60 år i ti­dens tjänst. Sam­ti­digt har man ad­de­rat en ren och ny es­te­tik där en­kel­het mö­ter iko­nisk de­sign.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.