50

Plaza Watch Skandinavien - - Omega Speedmaster -

OME­GA är de våg­hal­si­ga re­se­nä­rer­nas val, i rym­den så­väl som på ra­cing­ba­nan här ne­re på jor­den. För Au­to­mo­vil Club Pe­ru­a­no, i Li­ma, tar man 1964 fram en spe­ci­ell Speedmaster i en­dast 50 ex­em­plar som kän­ne­teck­nas av bok­stä­ver­na A.C.P. En, på många sätt, snabb fram­gång.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.